Οι υπηρεσίες μας

Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες μας που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες σας στον τομέα της κατασκευής και της μηχανικής. Από αρχιτεκτονικό σχεδιασμό & διαχείριση έργων έως ανακαινίσεις & επίβλεψη κατασκευής, παρέχουμε ποιοτικές λύσεις προσαρμοσμένες στο όραμα & τις απαιτήσεις σας

Construction-Progress
Μελέτη-Επίβλεψη Σχεδιασμός Κατασκευών

Μελέτη-Επίβλεψη Σχεδιασμός Κατασκευών

Παρέχουμε το σχεδιασμό λύσεων για κάθε χρήση. Μελέτες για Κατοικίες, Ξενοδοχειακές Μονάδες και Καταστήματα.

Η τεχνική επίβλεψη καθορίζεται και περιγράφεται ουσιαστικά από την μελέτη και το βαθμό που η τελευταία έχει εκπονηθεί.Το μέγεθος και η σπουδαιότητα του έργου, είναι οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του επιπέδου και του βαθμού που απαιτείται για την διοικητική επίβλεψη.

Η επίβλεψη του έργου περιλαμβάνει δυο κατηγορίες :

– Την τεχνική επίβλεψη

– Την διοικητική – οικονομική επίβλεψη

Η τεχνική επίβλεψη καθορίζεται και περιγράφεται ουσιαστικά από την μελέτη και το βαθμό που η τελευταία έχει εκπονηθεί.
Η μελέτη διακρίνεται στα εξής στάδια:
 • Προκαταρκτικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης
 • Προμελέτη
 • Οριστική μελέτη
 • Μελέτη εφαρμογής
 • Σύνταξη τευχών
Ανακαινίσεις

Ανακαινίσεις

Αναλαμβάνουμε εξ΄ολοκλήρου ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, καθώς και επιμέρους εργασίες σε αυτά με σκοπό την λειτουργική, την ποιοτική αλλά και την αισθητική τους αναβάθμιση και δίνουμε λύσεις σε προβλήματα υδρομόνωσης και θερμομόνωσης, θερμοπρόσοψης αλλά και προσθήκης νέων κτιρίων στοχεύοντας πάντα στην ικανοποίηση του χρήστη κάθε χώρου.

 • Αρχιτεκτονική μελέτη χώρου. 
 • Προτάσεις διακόσμησης της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου μέσα από μια σειρά διαδικασιών όπως χρωματική μελέτη, σχεδιασμός, δειγματισμός υλικών και φωτορεαλιστική απεικόνηση, αλλά και με προτάσεις τεχνοτροπίας ή ταπετσαρίας τοίχου, φωτιστικών, διακοσμητικών αντικειμένων, επιλογή καινούριων επίπλων και αναπαλαίωση των υπαρχόντων.
 • Αποξηλώσεις.
 • Επιχρίσματα.
 • Εξωτερική θερμομόνωση.
 • Υδρομονώσεις.
 • Επισκευή συντήρηση όψεων.
 • Υδραυλική εγκατάσταση.
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 • Ψύξη - Θέρμανση.
Τοπογραφικές Μελέτες

Τοπογραφικές Μελέτες

Απευθυνθείτε σε εμάς για :

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, με πλήρη λεπτομέρεια των υπαρχόντων κατασκευών σε αυτά καθώς και πλήρη υψομετρία.
 • Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, ιδιοκτησιών και κατασκευών.
 • Έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.
 • Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87). Χρησιμοποιείται και ως προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό έκτασης από το Δασαρχείο και για τον έλεγχο ένταξης τους στο Κρατικό Κτηματολόγιο.
 • Διερεύνηση πινάκων απαλλοτριώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν.
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.
 • Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.
 • Ενστάσεις δασικών χαρτών
 • Οριοθέτηση Χειμάρρων
Μονώσεις Στεγάνωση Ταρατσών & Δωμάτων

Μονώσεις Στεγάνωση ταρατσών & δωμάτων

Τα στάδια της υγρομόνωσης δώματος με επαλλειπτικά πολυουρεθάνης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα εφαρμογής είναι:

 • Καθαρισμός επιφάνειας, απομάκρυνση σαθρών και χαλαρών τμημάτων.
 • Έλεγχος και επισκευή όλων των υδρορροών από υδραυλικό.
 • Πλήρης έλεγχος με θερμοκάμερα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένης υγρασίας και απεγκλωβισμός της.
 • Τοποθέτηση εξαερισμών βάθους και επιφάνειας με σκοπό την εκτόνωση των υπάρχουσων υγρασιών και την εξάτμιση εγκλεισμένων υδρατμών.
 • Εφαρμογή του υδατοδιαλυτού, εποξειδικού αγγυρωτικού (αστάρι).
 • Στεγανοποίηση με πολυουρεθανική βάση. Εφαρμογή χυτης ελαστικής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης για γρήγορο στέγνωμα σε μεγάλο πάχος με άριστη πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια χωρίς τη δημιουργία φυσαλίδων.
Λοιπές Εργασίες

Λοιπές Εργασίες

Απευθυνθείτε Σε Μας Για:

 • Ταυτότητα Κτηρίου
 • Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ)
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό
 • Κτηματολόγιο / Ενστάσεις
 • Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών

Μονώσεις Στεγάνωση ταρατσών & δωμάτων

Τα στάδια της υγρομόνωσης δώματος με επαλλειπτικά πολυουρεθάνης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα εφαρμογής είναι:

 • Καθαρισμός επιφάνειας, απομάκρυνση σαθρών και χαλαρών τμημάτων.
 • Έλεγχος και επισκευή όλων των υδρορροών από υδραυλικό.
 • Πλήρης έλεγχος με θερμοκάμερα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένης υγρασίας και απεγκλωβισμός της.
 • Τοποθέτηση εξαερισμών βάθους και επιφάνειας με σκοπό την εκτόνωση των υπάρχουσων υγρασιών και την εξάτμιση εγκλεισμένων υδρατμών.
 • Εφαρμογή του υδατοδιαλυτού, εποξειδικού αγγυρωτικού (αστάρι).
 • Στεγανοποίηση με πολυουρεθανική βάση. Εφαρμογή χυτης ελαστικής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης για γρήγορο στέγνωμα σε μεγάλο πάχος με άριστη πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια χωρίς τη δημιουργία φυσαλίδων.